Forligsinstitutionen

Kontakt

Adresse

Forligsinstitutionen
Arbejdsmarkedets hus
Sankt Annæ Plads 5
1250 København K

email: forligsinstitutionen@arbejdsretten.dk

Kontortid

Mandag - Torsdag  9.00 - 15.00 Fredag 9.00-14.00

Tlf. 33 95 67 21

 

Juridiske sekretærer:

Forligsinstitutionens ledende sekretær, Birgitte Kjelgaard Andersen
Tlf: 26 35 17 40
email: bka@arbejdsretten.dk

Specialkonsulent Anders Østergaard
Tlf: 20 36 59 64
email: aos@arbejdsretten.dk

Specialkonsulent Charlotte Hvid Olavsgaard
Tlf: 72 21 76 73
email: cho@arbejdsretten.dk

Sekretariatet:

Kontorfuldmægtig Jette H. Rasmussen
Tlf: 33 67 38 13
email: jra@arbejdsretten.dk

Kontorfuldmægtig Iben Hvass Birkebæk
Tlf: 72 14 20 11
email: ihb@arbejdsretten.dk

Betjentformand Steen Jensen
Tlf: 40 30 92 09
email: stj@arbejdsretten.dk

Henvendelse:

Når du skriver til Forligsinstitutionen i forbindelse med konfliktvarsel eller anmodning om bistand, vil vi gerne have følgende kontaktoplysninger på både arbejdsgiver- og arbejdstagerparten:

1. Det fulde navn og den benyttede forkortelse på begge parter/organisationer.

2. Navn på mindst en kontaktperson.

3. Direkte telefonnummer og mailadresse på mindst en kontaktperson.

 

Databeskyttelse

Forligsinstitutionen er administrativt en del af Beskæftigelsesministeriet, og vi har en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via dpo@bm.dk eller ringe på telefon 5091 7768 tirsdag kl. 9-12 og onsdag kl. 13-16.

Du kan også skrive til Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, att.: "Databeskyttelsesrådgiver".