Forligsinstitutionen

2. udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Jeg liar besluttet. at de varsiede arbejdsstandsninger udsrttes i yderligere 2 tiger. .Jeg
henviser iii § 4. stk, 5. i by om mgLing i arbejdsstridigheder.
Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst ivrksttes p femtedagen efter udløbet
af de 2 uger eller pA femtedagen efter. at forhandlingeme inden for de 2 uger af mig
mAtte hilve erk1ret for afsluttet uden resultat.

Jeg har besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i yderligere 2 uger. Jeg henviser til § 4, stk, 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forhandlingeme inden for de 2 uger af mig måtte blive erk1æret for afsluttet uden resultat.

 

Med venlig hilsen

Ole Hasselg sign

Ole Hasselgaard