Forligsinstitutionen

Forligsmanden har fremsat mæglingsforslag

Mæglingsforslaget kan læses her: