Forligsinstitutionen

Meddelelse nr. 2 Pressemeddelelse

FORLIGSINSTITUTIONEN
forligsinstitutionen@arbejdsretten.dk
www.forligsinstitutionen.dk

27. februar 2017 (m-2)

Forligsmanden følger overenskomstsituationen tæt

 

Forligsmand Ole Hasselgaard udsatte i sidste uge de varslede konflikter og har i dag  rådført sig med DA og LO om overenskomstsituationen og om det videre forhandlingsforløb.

 

Forligsmand Ole Hasselgaard udtaler på den baggrund:

 

"Der er nu opnået forlig på flere store overenskomstområder.

 

Jeg opfordrer alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne om at forny overenskomsterne mest muligt med henblik på en afklaring.

 

Overenskomstparter, som ønsker bistand ved forhandlingerne, kan henvende sig pr. mail på til Forligsinstitutionen.

 

Jeg har aftalt nyt møde med DA og LO fredag, den 3. marts 2017, kl. 11.00."