Forligsinstitutionen

Pressemeddelelse: Forligsmanden har fremsat mæglingsforslag

FORLIGSINSTITUTIONEN

forligsinstitutionen@arbejdsretten.dk
www.forligsinstitutionen.dk

27. marts 2017 (m-8)

 

 

Forligsmanden har fremsat mæglingsforslag

 

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag fremsat et mæglingsforslag, der omfatter fornyelse af en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked.

Forslaget kan ses på Forligsinstitutionens hjemmeside.

Mæglingsforslaget vil nu blive sendt til afstemning hos parterne.

Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort torsdag den 20. april 2017 kort efter kl. 12.00.