Forligsinstitutionen

Pressemeddelelse: Resultat af afstemningen om Forligsmandens mæglingsforslag

Den 25. marts 2020 udsendte forligsmand Jan Reckendorff et mæglingsforslag om fornyelse af en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked for perioden frem til 1. marts 2023.

Resultatet af afstemningen foreligger nu, og forslaget er vedtaget med 80,1 pct. afgivne ja-stemmer. Stemmeprocenten har samlet været 57,3 pct.

En samlet oversigt over afstemningsresultatet er her.