Forligsinstitutionen

Organisation

Forligsmænd

Jan Reckendorff

Rigsadvokat Jan Reckendorff

Formand for Forliginstitutionen

Født 1957

Uddannelse

Student 1976
Officer af Reserven 1978
Politibetjent 1983
Cand. jur. 1990
Advokat (beskikkelse deponeret)
Master i offentlig ledelse 2014

Erhverv

Fuldmægtig Direktoratet for Udlændinge 1990-1993
Politifuldmægtig Københavns Politi 1993-1995
Rigsadvokatfuldmægtig 1995-1998
Rigsadvokatassessor 1998-2001
Vicestatsadvokat i rigsadvokaturen 2001-2003
Konstitueret landsdommer Østre Landsret 2002
Landsdommer Østre Landsret 2003-2004
Statsadvokat i Sønderborg/Statsadvokat for Fyn, Syd- og Sønderjylland 2004-2012
Statsadvokat i Viborg 2013-2018
Rigsadvokat 2018-

Bibeskæftigelse m.m.

Forligsmand fra 2019
Undervisningsassistent/ekstern lektor Københavns Universitet 1990-2000
Censor ved jurauddannelsen 2014-

 

Lise-Lotte Nilas

 

Statsadvokat Lise-Lotte Stjernholm Nilas

Forligsmand

Født 1958 i Nr. Omme, statsadvokat i København

 

Uddannelse

Student 1977
Cand. jur. 1983
Advokatbeskikkelse 1986 (deponeret)

Erhverv

Sekretær i Justitsministeriet 1983
Politifuldmægtig i Gladsaxe Politikreds 1985-86
Fuldmægtig og kontorchef i Justitsministeriet 1986-99
Afdelingschef i Justitsministeriet 2000-02
Statsadvokat for Fyn, Sydøstsjælland, Lolland, Falster og Bornholm 2002-07
Statsadvokat for København og Bornholm 2007-12
Statsadvokat i København fra 2013

Bibeskæftigelse m.m.

Medhjælper for Statsadvokaten for København 1988-91
Medlem af Flygtningenævnet 1986-88 og 1990-92
Medlem af Politikommissionen 2000-01
Censor ved Københavns Universitet fra 2002
Forligsmand 2019

 

Portræt THB

Fhv.Kommitteret Torsten Hesselbjerg

Forligsmand

Født 1950 i Grønland, kommitteret under Justitsministeriet fra 2009

Uddannelse

Student 1968
Officer af res.
Cand.jur. 1976

Erhverv

Politifuldmægtig i Holbæk 1976
Sekretær i Udenrigsministeriet 1976-1977
Fuldmægtig og kontorchef i Justitsministeriet 1977 - 91
Konstitueret direktør i Registertilsynet 1991-1993
Afdelingschef i Justitsministeriet 1993-1999
Rigspolitichef 2000-2008

Bibeskæftigelse m.m.

Stedfortrædende forligsmand 2004-2015
Manuduktør i strafferet ved Københavns Universitet 1978-1986 og lektor 1988-1993
Sekretær for kommissionsdomstolen vedr. Post- og Telegrafvæsenet
Formand for tjenestemandsforeningen i DJØF 1988-1993

 

Tine Vuust

Tine Vuust, landsdommer
Forligsmand, stedfortræder

Født 1964 i Århus, dommer i Østre Landsret fra 2009

Uddannelse

Student 1983
Cand.jur. 1991
Advokat 1994

Erhverv

Advokatfuldmægtig 1991-1994
Advokat 1994-2004
Dommer i Københavns Byret 2004-2008

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand fra 2011-2015
Formand for BUPL's klagenævn 2004-2011
Formand for SL's klagenævn 2005-2010
Formand for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro fra 2009
Optaget på Arbejdsrettens opmandsliste fra 2010
Sekretariatsleder i Arbejdsretten 2016

 

Mæglingsmænd


 

 

Ejler Bruun

Ejler Bruun, landsdommer

Født 1950 på Falster, dommer i Østre Landsret

Uddannelse

Student fra Maribo Gymnasium 1969
Cand.jur. 1975

Erhverv

Sekretær/fuldmægtig i Justitsministeriet 1975-1985
Dommer i Københavns Byret 1986-1997

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand i Forligsinstitutionen
Censor ved Københavns Universitet
Dommer i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

 

Bent Østerborg

Bent Østerborg, fhv. landsdommer

Født 1945 i Bramming, dommer i Østre Landsret 1992-2008

Uddannelse

Student 1964
Cand.jur. 1970

Erhverv

Sekretær i Justitsministeriet 1970
Advokatfuldmægtig i Justitsministeriet 1971-1973
Politifuldmægtig i Helsingør 1973-1974
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1974-1980
Dommer i Københavns Byret 1980-1992
Advokatbeskikkelse 1980

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand i Forligsinstitutionen
Censor ved Københavns Universitet fra 1998 og ved Århus Universitet fra 2009
Formand for det militære ankenævn i disciplinærsager 1985-2006
Næstformand i Flygtningenævnet 1985-2008
Formand for Byfornyelsesnævnet i Københavns Kommune 1987-1992
Konsulent for Schultz Information A/S 1996-2008
Konsulent for Jurist- og Økonomiforbundets Forlag A/S 2005-2008
Suppleant for Præsidiet i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 2007-2009

 

Lisbet Jensen

Fhv.Ankechef Lisbet Jensen

Født 1955 på Frederiksberg, ankechef i Ankestyrelsen fra 2009

Uddannelse

Cand.jur. 1980

Erhverv

Fuldmægtig i Københavns Kommune 1980-1986
Fuldmægtig i Arbejdsministeriet 1986-1992
Fuldmægtig i Finansministeriet 1992-1995
Kontorchef i Finansministeriet 1995-1996
Kontorchef i Arbejdsministeriet 1996-2000
Formand for Arbejdsmarkedets Ankenævn 2001-2009
Advokatfuldmægtig 2003
Formand for Arbejdsmiljøklagenævnet 2001

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand i Forligsinstitutionen
Medredaktør af Karnov og Sociale Ydelser
Medlem af Erstatningsnævnet 2013

 

Sanne Bager

Sanne Bager, dommer

Født 1958, dommer i Københavns Byret

Uddannelse

Cand.jur. 1984
Master in Mediation and Conflict Resolution 2006

Erhverv

Ansat Justitsministeriet 1984
Dommerfuldmægtig 1986
Dommerfuldmægtig i Højesteret 1988-1992
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 1994-1995 og 2008-2009
Konstitueret justitssekretær (personalechef) og retsassessor (sekretariatsleder) ved Københavns Byret 1996-1999
Dommer i Københavns Byret 1999
Retsmægler ved Københavns Byret 2004
Administrerende dommer i Københavns Byret 2004

Bibeskæftigelse m.m.

Medlem af Børn- og Ungeudvalget i Københavns Kommune 2000
Formand for Taksationskommissionen for Nordsjælland 2006-2010
Censor ved Københavns Universitet fra 2007
Ekstern lektor ved Københavns Universitet 2007
Underviser på Domstolsstyrelsens retsmægleruddannelse samt Domstolsakademiet
Medlem af styregruppe for Nordisk Netværk for retsmægling 2008
Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2008

 

Lennart Hem Lindblom

Lennart Hem Lindblom, statsadvokat

Født 1968, statsadvokat ved Rigsadvokaten fra 2010

Uddannelse

Student 1987
Cand.jur. 1992
Advokatbeskikkelse 1995 (deponeret)

Erhverv

Politifuldmægtig i Grønland og Frederikssund 1992-1997
Fuldmægtig, konsulent og kontorchef i Justitsministriet 1997-2006
Statsadvokat, Danmarks nationale medlem af Eurojust, Haag 2006-2010

Bibeskæftigelse m.m.

Underviser og censor ved Politiskolen i Grønland 1992-1994
Medhjælper for Statsadvokaten for Sjælland 1997-2000
Undervisningsassistent i forvaltningsret ved Københavns Universitet 1999-2002
Kasseinspektør, Justitsministeriet 2004-2006
Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2013

 

Juridiske sekretærer

BirgitteBirgitte

Ledende sekretær Birgitte Kjelgaard Andersen

 

Anders Specialkonsulent Anders Østergaard

Sekretariatet

BirgitteIben

Sekretariatsmedarbejder Iben Hvass Birkebæk

 

Jette Sekretariatsmedarbejder Jette H. Rasmussen
Emma Sekretariatsmedarbejder Emma Lassen
Steen Betjentformand Steen Jensen