Forligsinstitutionen

Persondata

 

Databeskyttelsesforordningen
Forligsinstitutionen, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Institutionen behandler dine personoplysninger med det formål at behandle din henvendelse samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser samt til brug for fremsøgning af tidligere praksis.
Dine rettigheder
Når vi har dine personoplysninger i vores systemer, er du dermed det, man kalder registreret hos os. Som registreret har du en række rettigheder, som Forligsinstitutionen som dataansvarlig skal kunne opfylde.
Du har ret til:
• Indsigt - du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
• Berigtigelse - du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
• Begrænsning - hvis vi retter dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede os om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har vi sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.
• Sletning - du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i offentlighedsloven og arkivloven. Abonnerer du på pressemeddelelser, kan du til enhver tid bede om at få dine oplysninger slettet. Se nedenfor under behandlingsgrundlag.
• Indsigelse - hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.
• Dataportabilitet - du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.
Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Forligsinstitutionens behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e.
• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og g.
Behandlingen af dine personoplysninger sker som følge af myndighedsudøvelse jf. forligsmandsloven.

Databeskyttelsesforordningen

Forligsinstitutionen, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Institutionen behandler dine personoplysninger med det formål at behandle din henvendelse samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser samt til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Dine rettigheder

Når vi har dine personoplysninger i vores systemer, er du dermed det, man kalder registreret hos os. Som registreret har du en række rettigheder, som Forligsinstitutionen som dataansvarlig skal kunne opfylde.

Du har ret til:

  • Indsigt - du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
  • Berigtigelse - du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
  • Begrænsning - hvis vi retter dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede os om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har vi sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.
  • Sletning - du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i offentlighedsloven og arkivloven. Abonnerer du på pressemeddelelser, kan du til enhver tid bede om at få dine oplysninger slettet. Se nedenfor under behandlingsgrundlag.
  • Indsigelse - hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.
  • Dataportabilitet - du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Forligsinstitutionens behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og g.

Behandlingen af dine personoplysninger sker som følge af myndighedsudøvelse jf. forligsmandsloven.

Kontakt

Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os på forligsinstitutionen@arbejdsretten.dk.

Forligsinstitutionen har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver med beskæftigelsesministeriet, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via mail til dpo@bm.dk eller via almindelig post til:

Beskæftigelsesministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Holmens Kanal 20
1060 København K
Tlf. (hovednr.): + 45 72 20 50 00

Klageadgang

Du har også ret til at klage over Forligsinstitutionens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via. deres hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/.