Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pressemeddelelse: udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

13. marts 2023

Forligsmand Jan Reckendorff besluttede den 27. februar 2023 at udsætte de varslede arbejdsstandsninger i 2 uger. Forligsinstitutionen havde modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked med udløbsdato pr. 1. marts 2023.

De varslede arbejdsstandsninger er i dag udsat i yderligere 2 uger fra 15. marts 2023.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Forligsmand Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse:

"Som tidligere meddelt foregår forhandlingerne fortsat i Forligsinstitutionens regi og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Jeg opfordrer alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne mest muligt med henblik på en afklaring.

Overenskomstparter, der ønsker bistand ved disse forhandlinger, opfordres til at kontakte Forligsinstitutionen. Forhandlinger, der allerede er indledt, eller hvor parterne har anmodet om bistand, vil blive indkaldt med kort varsel.

Videre skal Forligsinstitutionen senest torsdag den 16. marts 2023, kl. 9.30 orienteres om status for forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der på det tidspunkt endnu ikke er indgået forlig. Overenskomstparter, der på det tidspunkt endnu ikke har indgået forlig, vil blive indkaldt med kort varsel til forhandling i Forligsinstitutionen.

Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH fredag d. 17. marts 2023."