Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pressemeddelelse: Udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

27. februar 2023

Forligsinstitutionen har modtaget konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked med udløbsdato pr. 1. marts 2023.

Forligsmand Jan Reckendorff har i dag besluttet, at samtlige varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger fra 1. marts 2023.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

I den forbindelse udtaler Jan Reckendorff:

"Jeg har i dag rådført mig med DA og FH om forhandlingssituationen.

På den baggrund opfordrer jeg alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de kommende dage at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyelsen. Desuden skal jeg bede om, at Forligsinstitutionen bliver orienteret, i det omfang forhandlingerne på de forskellige områder fører til forlig.

Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH tirsdag d. 7. marts 2023, kl. 16.30."