Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

27. februar 2023

Forligsinstitutionen har modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked med udløbsdato pr. 1. marts 2023. I medfør af § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder bestemmer jeg som forligsmand hermed, at samtlige varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger fra 1. marts 2023.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forhandlingerne inden for de 2 uger måtte blive erklæret for afsluttet uden resultat.

 

Med venlig hilsen

 

Jan Reckendorff