Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pressemeddelelse: 2. udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Forligsmand Jan Reckendorff besluttede den 27. februar 2020 at udsætte de varslede arbejdsstandsninger i 2 uger. Forligsinstitutionen havde modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked, som var varslet til at træde i kraft søndag den 1. marts 2020.

De varslede arbejdsstandsninger er i dag udsat i yderligere 2 uger.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Forligsmand Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse:

"Som tidligere meddelt foregår forhandlingerne fortsat i Forligsinstitutionens regi og dermed inden for forligsmandslovens rammer.

Jeg opfordrer indtrængende alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne mest muligt med henblik på en afklaring.

Overenskomstparter, der ønsker bistand ved disse forhandlinger, opfordres til at kontakte Forligsinstitutionen.

Forhandlinger, der allerede er indledt, eller hvor parterne har anmodet om bistand, vil blive indkaldt med kort varsel.

Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH mandag, den 16. marts 2020 kl. 10."