Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

14. juni 2021 - Pressemeddelelse

Den 18. maj 2021 udsendte forligsmand Lise-Lotte Nilas et mæglingsforslag om fornyelse af overenskomster og aftaler indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd samt overenskomster og aftaler indgået mellem KL og Dansk Sygeplejeråd.

Resultatet af afstemningen foreligger nu, og forslaget er forkastet med 65,5 pct. afgivne nej-stemmer. Stemmeprocenten har samlet været 74,6 pct.

Oversigt over afstemningsresultatet er gengivet i nedenstående tabel.

Forbund Stemme-berettigede Ja Nej I alt stemt  Stemme-pct. Ja-pct. Nej-pct.

Dansk Sygeplejeråd

58.837

14.570

29.232

43.802

74,4

33,3

66,7

Radiograf Rådet 

1.979

1.068

498

1.566

79,1

68,2

31,8

Samlet resultat

60.816

 15.638

 29.730

 45.368

 74,6

34,5

65,5