Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

16. marts 2017 - Pressemeddelelse

Forligsmanden indleder centrale forhandlinger i weekenden

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag haft et møde med DA og LO om de igangværende overenskomstforhandlinger.

Ole Hasselgaard udtaler i den forbindelse:

"Jeg har i dag modtaget en ny status for forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne på det private arbejdsmarked. Der er på nuværende tidspunkt indgået forlig på overenskomstområder, der omfatter flere end 85 % af de involverede lønmodtagere.

Jeg deltager fortsat i forhandlinger på en række områder, hvor der er anmodet om min bistand.

Det fremgår i øvrigt af status, at der i dag og i morgen forhandles på en række områder om fornyelse af overenskomster uden min medvirken. Såfremt disse forhandlinger ikke fører til forlig senest kl. 18 i morgen fredag, må parterne forvente med kort varsel at blive indkaldt til forhandling i Forligsinstitutionen på lørdag.

Jeg agter søndag at indlede centrale forhandlinger med DA og LO om en samlet mæglingsskitse, der blandt andet vil indeholde vilkårene for de overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed.

Nogle overenskomstparter, der er medlem af DA eller LO, har overenskomst med parter, der ikke er medlem af LO eller DA. Hvis der ikke er aftalt fornyelse af en sådan overenskomst, og der er fremsat krav om overenskomstens medtagelse i et eventuelt mæglingsforslag,vil overenskomstens parter få lejlighed til at drøfte dette i Forligsinstitutionen. Parter i sådanne overenskomster må påregne at blive indkaldt med meget kort varsel til forhandling i næste uge."