Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

17. marts 2020

Anmodning om status før de centrale forhandlinger indledes

I går den 16. marts meddelte jeg, at jeg torsdag den 19. marts agter at indlede centrale forhandlinger med DA og FH om en samlet mæglingsskitse, der blandt andet vil indeholde vilkårene for de overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed.

Jeg skal derfor anmode om en skriftlig orientering i dag den 17. marts kl. 18, om alle de fornyelser af overenskomster, der forhandles uden min medvirken, som endnu ikke har ført til forlig.

Orienteringen til mig skal omfatte forhandlinger mellem overenskomstparter, som både er medlem af DA og FH, og overenskomstparter, der er medlem af enten DA eller FH og som har overenskomst med parter, der ikke er medlem af FH eller DA. Orienteringen bedes sendt til forligsinstitutionen@arbejdsretten.dk

 

Med venlig hilsen

 

Jan Reckendorff