Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

21. marts 2020 - Pressemeddelelse

I dag har forligsmand Jan Reckendorff fremlagt en skitse til mæglingsforslag om at forny en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked i perioden frem til 1. marts 2023.

Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse:

"Mæglingsskitsen omfatter for det første de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten. Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter ca. 93 pct. af de involverede lønmodtagere.

For det andet fastsætter mæglingsskitsen vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige.

Herudover indeholder mæglingsskitsen nogle yderligere bestemmelser, der er fælles for samtlige overenskomster på DA/FH - området."

Mæglingsskitsen er udarbejdet i samarbejde med DA og FH. Nu udestår der blandt andet en teknisk gennemgang af skitsen sammen med DA og FH, hvorefter forligsmanden regner med at fremsætte det endelige mæglingsforslag onsdag den 25. marts 2020.  Mæglingsforslaget skal efterfølgende godkendes ved afstemning i de berørte organisationer.

Det er aftalt med DA og FH, at resultatet af afstemningen skal foreligge torsdag den 16. april 2020 kl. 12.00. Forligsinstitutionen vil umiddelbart herefter offentliggøre resultatet.