Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

22. februar 2017 - Pressemeddelelse

Udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Forligsinstitutionen har modtaget konfliktvarsler, der vedrør overenskomster på det private arbejdsmarked. Konflikterne er varslet til at træde i kraft onsdag, den 1. marts 2017.

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger (det vil sige den 19. marts 2017) eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

I den forbindelse udtaler Ole Hasselgaard:

"Jeg har i går rådført mig med DA og LO om forhandlingssituationen.

På den baggrund opfordrer jeg alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de kommende dage at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyelsen. Desuden skal jeg bede om, at Forligsinstitutionen bliver orienteret, i det omfang forhandlingerne på de forskellige områder fører til forlig.

Jeg har aftalt nyt møde med DA og LO mandag, den 27. februar 2017 kl. 13.00."