Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

22. februar 2017

Udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Forligsinstitutionen har modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked. Konflikterne er varslet til ikrafttræden onsdag den 1. marts 2017.

I medfør af § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder bestemmer jeg som forligsmand hermed, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forhandlingerne inden for de 2 uger af mig måtte blive erklæret for afsluttet uden resultat.

 

Med venlig hilsen

Ole Hasselgaard