Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pressemeddelelse: Udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Forligsinstitutionen har modtaget konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked. Konflikterne er varslet til at træde i kraft søndag den 1. marts 2020.

Forligsmand Jan Reckendorff har i dag besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

I den forbindelse udtaler Jan Reckendorff:

"Jeg har i dag rådført mig med DA og FH om forhandlingssituationen.

På den baggrund opfordrer jeg alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de kommende dage at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyelsen. Desuden skal jeg bede om, at Forligsinstitutionen bliver orienteret, i det omfang forhandlingerne på de forskellige områder fører til forlig.

Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH mandag den 2. marts 2020, kl. 16.00."