Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

28. marts 2018

1. udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Forligsinstitutionen har modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. Konflikt i form af strejke er varslet til at træde i kraft den 4. april 2018 og konflikt i form af lockout er varslet til at træde i kraft den 10. april 2018. På enkelte områder er der fremsendt varsler for strejke og lockout med senere datoer.

Som forligsmand bestemmer jeg hermed, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger, jf. § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. Arbejdsstandsninger kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.

Hvis forhandlingerne afsluttes inden for de 2 uger, kan konflikt iværksættes på femtedagen efter, jeg har erklæret forhandlingerne for afsluttet uden resultat, jf. § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

 

Med venlig hilsen

 

Mette Christensen