Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

3. marts 2017 - Pressemeddelelse

Forhandlingerne foregår nu i Forligsinstitutionens regi

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag på ny rådført sig med DA og LO om situationen i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger.

Forligsmand Ole Hasselgaard udtaler i den forbindelse:

"Jeg opfordrer fortsat alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne om at forny overenskomsterne mest muligt med henblik på en afklaring. Overenskomstparter, som ønsker bistand ved disse forhandlinger, kan henvende sig til Forligsinstitutionen.

Jeg har modtaget en række forlig, men der mangler endnu forlig på en række væsentlige områder. Det gælder bl.a. normallønsoverenskomsterne på transportområdet mellem DI og 3F Transport, og jeg kan oplyse, at forhandlingerne på dette område fra i dag videreføres i Forligsinstitutionen.

På alle områder gælder det i øvrigt, at forhandlingerne fra nu af foregår i Forligsinstitutionens regi og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Det betyder, at Forligsinstitutionen har ansvaret for den overordnede styring af det samlede forhandlingsforløb. Forhandlingerne foregår dog fortsat direkte mellem overenskomstparterne, medmindre der er anmodet om Forligsinstitutionens bistand.

Jeg har aftalt nyt møde med DA og LO mandag den 6. marts 2017, kl. 13.00."