Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

6. marts 2017 - Pressemeddelelse

Status fra forligsmanden

I dag har forligsmand Ole Hasselgaard på ny rådført sig med DA og LO om situationen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Ole Hasselgaard udtaler i den forbindelse:

"Der blev lørdag morgen indgået et forlig på en transportoverenskomst, der er det første forlig på normallønsområdet.

Jeg deltager fortsat i forhandlinger om fornyelse af overenskomster, hvor der er anmodet om min bistand, herunder overenskomsterne på byggeområdet.

Jeg skal henstille, at overenskomstparter, der endnu ikke har indgået forlig, fremskynder forhandlingerne mest muligt.

Forligsinstitutionen skal senest fredag den 10. marts 2017 kl. 10.00 orienteres om status for forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der på det tidspunkt endnu ikke er indgået forlig.

Overenskomstparter, der ønsker bistand ved forhandlingerne, bedes rette henvendelse til Forligsinstitutionen.

Jeg har aftalt et nyt møde med DA og LO fredag den 10. marts 2017 kl. 14.00."