Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pressemeddelelse: Forhandlingerne foregår nu i Forligsinstitutionens regi

Forligsmand Jan Reckendorff har i dag på ny rådført sig med DA og FH om situationen i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger.

Forligsmand Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse:

"Jeg opfordrer fortsat alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne om at forny overenskomsterne mest muligt med henblik på en afklaring. Overenskomstparter, som ønsker bistand ved disse forhandlinger, kan henvende sig til Forligsinstitutionen.

Jeg har modtaget en række forlig, men der mangler endnu forlig på en række væsentlige områder, hvoraf nogle forhandlinger allerede foregår i Forligsinstitutionen.

På alle områder gælder det, at forhandlingerne fra nu af foregår i Forligsinstitutionens regi og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Det betyder, at Forligsinstitutionen har ansvaret for den overordnede styring af det samlede forhandlingsforløb. Forhandlingerne foregår dog fortsat direkte mellem overenskomstparterne, medmindre der er anmodet om Forligsinstitutionens bistand.

Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH tirsdag den 10. marts 2020, kl. 8.00."