Spring over hovedmenu

Organisation

Forligsmænd

 Forligsmænd  
  

Rigsadvokat Jan Reckendorff

Formand for Forligsinstitutionen

Født 1957

Uddannelse

Student 1976
Officer af Reserven 1978
Politibetjent 1983
Cand. jur. 1990
Advokat (beskikkelse deponeret)
Master i offentlig ledelse 2014

Erhverv

Fuldmægtig Direktoratet for Udlændinge 1990-1993
Politifuldmægtig Københavns Politi 1993-1995
Rigsadvokatfuldmægtig 1995-1998
Rigsadvokatassessor 1998-2001
Vicestatsadvokat i rigsadvokaturen 2001-2003
Konstitueret landsdommer Østre Landsret 2002
Landsdommer Østre Landsret 2003-2004
Statsadvokat i Sønderborg/Statsadvokat for Fyn, Syd- og Sønderjylland 2004-2012
Statsadvokat i Viborg 2013-2018
Rigsadvokat 2018-

Bibeskæftigelse m.m.

Forligsmand fra 2019
Undervisningsassistent/ekstern lektor Københavns Universitet 1990-2000
Censor ved jurauddannelsen 2014-

  Statsadvokat Lise-Lotte Stjernholm Nilas

Forligsmand

Født 1958 i Nr. Omme, statsadvokat i København

Uddannelse

Student 1977
Cand. jur. 1983
Advokatbeskikkelse 1986 (deponeret)

Erhverv

Sekretær i Justitsministeriet 1983
Politifuldmægtig i Gladsaxe Politikreds 1985-86
Fuldmægtig og kontorchef i Justitsministeriet 1986-99
Afdelingschef i Justitsministeriet 2000-02
Statsadvokat for Fyn, Sydøstsjælland, Lolland, Falster og Bornholm 2002-07
Statsadvokat for København og Bornholm 2007-12
Statsadvokat i København fra 2013

Bibeskæftigelse m.m.

Medhjælper for Statsadvokaten for København 1988-91
Medlem af Flygtningenævnet 1986-88 og 1990-92
Medlem af Politikommissionen 2000-01
Censor ved Københavns Universitet fra 2002
Forligsmand 2019

Lotte Wetterling, Præsident for Sø- og Handelsretten

Forligsmand

Født 1966

Uddannelse

Student 1984
Cand. jur. 1992
Advokat 1996
Mediator 2006

Erhverv

Præsident for Sø- og Handelsretten fra 2019
Vicepræsident i Sø- og Handelsretten 2013 - 2019
Landsdommer i Østre Landsret 2010 - 2013
Dommer ved Retten i Helsingør 2007 og 2009 - 2010
Kst. landsdommer i Østre Landsret 2005 - 2006 og 2007 - 2009
Arbejdsmarkedsjurist i Novozymes A/S 2002 - 2004
Advokat i advokatfirmaet Norrbom Vinding 2001 - 2002
Fuldmægtig i Justitsministeriets departement 1994 - 2001
Advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Lind & Cadovius 1992 - 1994

Bibeskæftigelse m.m.

Forligsmand fra 2021
Opmand ved Arbejdsretten fra 2015
Censor ved Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps fra 2015
Censor ved Jura uddannelserne fra 2011
Voldgiftsdommer og mediator fra 2010
Medlem af Arbejdsmarkedets Ankenævn 1996 - 1998

 

Tine Vuust, landsdommer

Forligsmand, stedfortræder

Født 1964 i Århus, dommer i Østre Landsret fra 2009

Uddannelse

Student 1983
Cand.jur. 1991
Advokat 1994

Erhverv

Advokatfuldmægtig 1991-1994
Advokat 1994-2004
Dommer i Københavns Byret 2004-2008

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand fra 2011-2015
Formand for BUPL's klagenævn 2004-2011
Formand for SL's klagenævn 2005-2010
Formand for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro fra 2009
Optaget på Arbejdsrettens opmandsliste fra 2010
Sekretariatsleder i Arbejdsretten 2016


Mæglingsmænd

Mæglingsmænd  
 

Fhv. Ankechef Lisbet Jensen

Født 1955 på Frederiksberg, ankechef i Ankestyrelsen fra 2009

Uddannelse

Cand.jur. 1980

Erhverv

Fuldmægtig i Københavns Kommune 1980-1986
Fuldmægtig i Arbejdsministeriet 1986-1992
Fuldmægtig i Finansministeriet 1992-1995
Kontorchef i Finansministeriet 1995-1996
Kontorchef i Arbejdsministeriet 1996-2000
Formand for Arbejdsmarkedets Ankenævn 2001-2009
Advokatfuldmægtig 2003
Formand for Arbejdsmiljøklagenævnet 2001

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand i Forligsinstitutionen
Medredaktør af Karnov og Sociale Ydelser
Medlem af Erstatningsnævnet 2013

 

Sanne Bager, dommer

Født 1958, dommer i Københavns Byret

Uddannelse

Cand.jur. 1984
Master in Mediation and Conflict Resolution 2006
Supervisionsuddannelse 2014

Erhverv

Ansat Justitsministeriet 1984
Dommerfuldmægtig 1986
Dommer i Københavns Byret 1999
Retsmægler ved Københavns Byret 2004
Administrerende dommer i Københavns Byret 2004-2008 og fra 2011

Bibeskæftigelse m.m.

Børn- og Ungeudvalget i Københavns Kommune 2000
Formand for Taksationskommissionen for Nordsjælland 2006-2010
Censor ved Københavns Universitet fra 2007
Ekstern lektor ved Københavns Universitet 2007-2015
Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2008
Formand for Psykolognævnet fra 2017
Formand for Ungdomskriminalitetsnævnet fra 2019

 

Niels Otto Jensen, Byretspræsident

Født 1957

Uddannelse

Cand.jur. 1985

Erhverv

Dommerfuldmægtig ved forskellige byretter i Sydjylland og Nordjylland 1985-1991
Fuldmægtig og konstitueret landsdommer Vestre Landsret 1991 - 1993
Konstitueret retsassessor ved retten i Frederikshavn 1993 - 1994
Retsassessor ved retten i Nibe 1994 - 1999 
Dommer ved retten i Frederikshavn 1999 - 2002 
Dommer ved retten i Aalborg 2002 - 2006 
Byretspræsident ved Retten i Hjørring 2006 -

Bibeskæftigelse m.m.

Retsmægler 2004
Censor ved jurauddannelsen
Suppleant for formanden for Fredningsnævnet i Nordjylland

 

Peter Thønnings, Landsdommer

Født 1968 i Odense, landsdommer i Østre Landsret

Uddannelse

Student 1987
Cand.jur. 1994

Erhverv

Advokatfuldmægtig og advokat 1994-1999
Dommerfuldmægtig og konstitueret landsdommer 1999-2006
Dommer ved Retten i Roskilde 2007-2010
Landsdommer i Østre Landsret 2010-

Bibeskæftigelse m.m.

Medredaktør og -forfatter, Kommenteret Retsplejelov 2008-
Næstformand ved Ankenævnet for Forsikring 2016-
Censor ved jurauddannelsen
Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2020-

 

Vivi Sønderskov Møller

Dommer i Københavns Byret

Uddannelse

Cand.Jur. Københavns Universitet 1991
Master i konfliktmægling, Københavns Universitet 2009Student 1987

Erhverv

Konsulent i LO 1991
Dommerfuldmægtig 1991-1992
Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1992-1993
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1993-1994
Dommerfuldmægtig 1995-2000
Chefkonsulent i Domstolsstyrelsen 2000-2001
Kst. Landsdommer i Østre Landsret 2003-2004
Justitssekretær i Højesteret 2005-2006
Dommer ved Retten i Glostrup 2007-2012
Dommer i Københavns Byret 2013-


Juridiske sekretærer

Juridiske sekretærer  
 

Ledende sekretær

Chefkonsulent Birgitte Kjelgaard Andersen

  

Juridisk sekretær

Specialkonsulent Anders Østergaard

Sekretariatet

Sekretariatet  
 

Kontorfuldmægtig

Jette Rasmussen

 

Kontorfuldmægtig

Iben Hvass Birkebæk

 

Betjentformand

Steen Jensen

 

Stud.jur

Kecia Krimme